IMG_2518 - White BG.jpg
lil zapper button.jpg
toysgamesbutton.jpg
Xiao Long Bao Dui Dui Peng
Xiao Long Bao Dui Dui Peng

Fine Resin, Mixed Media 2016 Dimensions: 10" x 10" x 9" (assembled)

Xiao Long Bao Dui Dui Peng (detail)
Xiao Long Bao Dui Dui Peng (detail)

Fine Resin, Mixed Media 2016 Dimensions: 10" x 10" x 9" (assembled)

Rocket Rattle
Rocket Rattle

Silver 2015 Dimensions: 5" x 5" x 1.5"

Xiao Long Bao Dui Dui Peng
Xiao Long Bao Dui Dui Peng

Fine Resin, Mixed Media 2016 Dimensions: 10" x 10" x 9" (assembled)

1/5